ISK 

Hollanda’da farklı yaşlara göre dil öğretilen okullar, sınıflar ve üniversite hazırlık kursları vardır. 12-18 yaş aralığında ülkeye gelen cocuklarin yönlendirdikleri dil öğretilen okul ve sınıfları genel ismi Internationale Schakelklas (ISK)’ dir *(1). ISK, ülke genelinde bu dil eğitimi programını takip eden bütün okul ve sınıfların genel ismidir. 

Bazi illerde ISK siniflari normal bir Hollanda okulunun içinde bulunur, bazı şehirlerde ise ayrı bir okul olarak ISK sistemini uygulayan okullar vardir. Yalnızca ISK sisteminin uygulandığı bu okullar sadece Hollanda’ya yeni gelen öğrencilerden oluşur. Normal Hollanda okullarında bulunan ISK binalarında ise hem Hollandalı öğrenciler hem de Hollanda'ya yeni gelen öğrenciler vardır. Fakat Hollandalıların dersleri ISK öğrecilerinkinden ayrıdır. Yani Hollandalı öğrenciler ayrı sınıflarda, Hollandacayı yeni öğrenen ISK öğrencileri ayrı sınıflarda. 

 

ISK okuluna başvuru, normal işleyen resmi prosedürlere göre sadece 12-18 yaş arasındaki öğrenciler içindir. Şehre göre okula başvuruda istenilen belgeler değişiklik gösterebilir. Oturum almadan önceki süreçte resmi olarak kabul almamış olsanız da okula alım olmaktadır (okulla iletişime geçip oturumunuzun henüz olmadığın belirttiğinizde onlar zaten sizi kayıt için yönlendirir). Hollanda’da 18 yaşa kadar eğitim zorunlu olduğundan dolayı resmi bir pozisyon veyahut prosedür göz önünde bulundurulmadan tüm öğrenciler bu okullarda eğitime başlayabilir, başlamak zorundadır da... Kayıt için resmi kurumlardan gelecek yardım gecikiyorsa internetten en yakın ISK bulunup telefonla irtibata geçilebilir. Okullar, prensipleri, hedef kitleleri ve kuruluş amaçları sebebiyle başvurulara karşı açık bir bakış açısına ve geniş bir politikaya sahiptirler. İlk aşamada istenilen okulla bir randevu yapılıp öğrenci ve velisi ile birebir görüşmeye gidilebilir ve durum açıklanabilir. ISK öğrencileri sınıflandırılırken üç türlü kritere göre hareket edilmektedir:

  1. Öğrencinin dil seviyesine bakılır
  2. Genel zeka/kapasite testi yapılır *(2)
  3. Öğrencinin Hollanda’ya yılın hangi diliminde geldiğine bakılır (senin başı/sonu)

Daha sonrasında öğrencin uygun dil seviyesi belirlenip bir sınıfa yerleştirilir.

 

ISK eğitimi boyunca öğrenci Hollandaca ağırlıklı dersler alır. Ayrıyeten temel matematiksel terimleri ve basit seviyede hesaplama gerektiren dersleri alır (bknz. Rekenen). Bunların yanında spor dersi/beden eğitimi ve Burgerschap denilen Vatandaşlık dersleri de verilir. Burgerschap dersi Hollanda ile ilgili temel bilgilerin öğretildiği bir derstir *(3).Türkiye mantığı ile ‘hazırlık’ görevi gören ISK’daki eğitim süreci için Hollanda ortalama 2 yıllık bir süre göz önünde bulundurmaktadır. ISK’dan sonra öğrenci normal Hollanda eğitimine geçiş yapar. Öğrencinin dildeki gelişim durumu ve yaşına göre 1 yılda eğitimin tamamlandığı da görülmüştür *(4).  Bazı okullarda ISK, öğrencinin yaşına bağlı olarak  sene kaybı olmadan 3 yıl da sürebilir. Eğitimin ilk üç yılı öğrenci Hollandaca ağırlıklı ders görürken normal okula geçiş yaptığında 4. senesinden lise hayatına devam etmektedir *(5).

Egitimin sonunda öğrenci, yaşına ve durumuna bağlı olarak öğretmenin kanaati üzerine uygun seviyedeki Ortaöğretim'e yönlendirilir *(6).

 

 

 


*1 Uluslararası Geçiş  Sınıfı. ISK, ilk kabul okulu, normal Ortaöğretime hazırlık okulu olarak da bilinir.

*2 Bu test herhangi bir dil seviyesi gerektirmemektedir. Tamamen mantık ve zekaya dayalı, öğrencinin genel kapasitesini anlamak için yapılmaktadır. Matematik vs. tarzı ayrı bir sınava tabii tutulmaktadır. 

*3 Burgerschap: Hollanda'nın bölgelerini/coğrafyasını ve genel sistemini (politik, sosyal ve kültürel) anlatır. 

*4 Her okul için böyle bir durum söz konusu olmasa da bazı durumlarda öğrencinin normal okula geçmek için kendi isteği ve çabası ile yeterliliğini ispatlaması gerekmektedir. ISK öğrencileri için her okulun devletten ekstra bir ücret aldığını göz önünde bulundurmak gerektiği kanaatindeyiz. 

*5 Her okul için böyle bir durum söz konusu olmasa da araştırılıp bakılabilir. (ör. Wolfert College)

*6 Öğrenci kendi imkanları ile herhangi bir Hollanda Ortaöğretim’ine kabul aldıysa ISK okulundan ayrılıp diğer okula geçmeye hakkı vardır. Bunun için 2 senenin dolma şartı yoktur. Diğer okulun kabulu, ISK okulunu bu konuda geçersiz bırakmaktadır.