MBO/HBO/WO

MBO

MBO eğitimine gitmek istediğiniz zaman Hollanda orta dereceli eğitim diplomanız *(1) yoksa önce NT2-1 devlet sınavını vermeniz gerekir. MBO eğitiminde (ROC okulları) en fazla 4 yıl boyunca meslek dersleri verilir. Çoğu MBO eğitimi, ders ve iş veya stajdan oluşur. MBO eğitimi sizi bir ‘meslek’ icra etmeye hazırlar. Tercih edilen bölümler genellikle sağlık (hemşirelik, asistan vb.), inşaat, teknoloji, ekonomi veya sanatla ilgili olur.

 

HBO ve Universiteit(WO)

Hollanda’da iki ana yüksek öğrenim türü vardır, HBO ve WO. Aslen her ikisi de 'üniversite' olarak adlandırılabilir. Lisans veya yüksek lisans diploması HBO eğitiminde veya Universiteit’te alınabilir. HBO daha çok belirli bir mesleği öğrenmeye yöneliktir ve bünyesinde stajın önemli bir yeri vardır. Bunun yanında üniversite daha ‘teorik’ bir eğitimdir. 

 

*1 VMBO-diploması veya üst seviyeleri (ayrıntılı bilgi için ”Lise Sistemi” dökümanı)

HBO/Uygulamalı Lisans HBO/Uygulamalı Lisans WO/Araştırmaya Dayalı Lisans
Somut ve pratik becerilere odaklanır Soyut, analitik becerilere ve eleştirel düşünmeye odaklanır
Sınıf ortamında daha fazla iletişim saati (örn. dersler / eğitimler). Bağımsız çalışmaya daha fazla vurgu.
Çalışma alanını belirten bir derece elde etmek için genellikle dört yıllık eğitim (240 kredi). Disipline bağlı olarak, lisans derecesini elde etmek için genellikle üç yıllık eğitim (180 kredi).
Teoriye daha az odaklanın. Kredilerin büyük bir kısmını 1 staj ve 1 staj/tez projesi oluşturmaktadır. En az 1 staj zorunludur. Teoriye hızlı bir şekilde daha derinlemesine odaklanın, teoriyi vaka çalışmalarına uygulayın. Stajlar Fen ile ilgili programlarda daha yaygındır, diğer programlarda daha az yaygındır, genellikle isteğe bağlıdır.
Öğrencileri, bilgilerini çözüm odaklı bir şekilde uygulama konusunda eğitir ve onları seçilen alanda belirli mesleklere hazırlar. Öğrencileri bağımsız araştırma yapmaya hazırlar. Genellikle araştırma, yönetim ve politika alanlarındaki işlere yönelirler ve doktora derecesi almaları mümkündür.

HBO veya üniversite eğitimine başlamak istendiğinde şu noktalar önem arz eder:

 

Öncelikle geçerli bir oturum izni gerekir. Hollanda’dan alınmış bir diplomanız yoksa Hollandaca eğitimler için NT2-II devlet sınavını geçmiş olmanız ve ingilizce eğitimler için IELTS- veya TOEFL sınavını istenilen puanla geçmiş olmanız gerekir.

Yeterli ön eğitimin olması da önemli koşullardan bir tanesidir. Geldiğiniz ülkede almış olduğunuz bir diploma var ise Uluslararası Diploma Denkliği  kuruluşuna başvurup diploma denkliğini alabilirsiniz. Bu denkliğe dayalı olarak eğitim kuruluşu ön eğitiminizin yeterli olup olmadığına ve hatta bazı derslerden (ders bölümlerinden) muafiyet alıp alamayacağınıza karar verir. 

 

Diplomanız yoksa ve/veya ön eğitimin yeterli değilse

  •  Geçiş yılı programı (Schakeljaar, pre-bachelor, voorbereidingsjaar) değerlendirilebilecek en önemli seçeneklerdendir. Geçiş yılı programı, lisans eğitimine (HBO, Universiteit) gitmeye hazırlık gördüğünüz bir yıldır. Bu program sonunda aldığınız sertifikayı okullara başvuru yaparken lise diploması yerine sisteme yükleyebilirsiniz. Bu program Hollandaca ve İngilizce dil becerilerinizi geliştirirken aynı zamanda sonrasında devam etmek istediğiniz lisans eğitiminde önemli olan dersleri verir. Ayrıca kurumdan kuruma değişiklik göstermekle birlikte eğitim becerileri, programlama ve topluma yönelim gibi diğer dersler de verilebilir. Geçiş yılı Hollanda eğitim kültürüne alışmak için de güzel bir fırsattır. Gitmek istediğiniz eğitim kuruluşundan veya UAF*'ten geçiş yılına gidip gidemeyeceğiniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

*UAF Yüksek eğitim almak isteyen mülteci öğrenciler için destek sağlayan büyük bir vakıf (Ayrıntılı bilgiyi UAF başlığının altında bulabilirsiniz)

 

  • 21 yaşında veya daha büyükseniz üniversitelerin kendilerinin düzenledikleri kabul sınavlarına girmek bir seçenektir. Buna 21+ kabul sınavı (21+ admission test, 21+ Toelatingsonderzoek) denir. Her kuruluş kendi sınavını düzenlediğinden dolayı eğitim görmek istediğiniz kuruluştan bu konuda bilgi alabilirsiniz.

 

*Bölüm ayrıntıları için bu siteye göz atılabilir. https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen

 

Aşçılık
Moda terzisi
Moda tasarımı
Eczacı asistanlığı
Dişçi asistanlığı
Çok yönlü medya yapımcısı
Çok yönlü saç ve makyaj sanatçısı
Bulut ve Altyapı Teknisyeni
Ses teknisyenliği
Müzik Prodüksiyonu
Yazılım geliştirici

Hemşirelik
Beslenme ve diyetetik
Fizyoterapi
Ağız bakımı bilimleri (mondzorgkunde)
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
Mimarlık
ICT (yazılım, oyun tasarımı vs.)
Mühendislik
Tiyatro
Öğretmenlik
Muhasebe
Girişimcilik işletme
HBO Hukuk
Laboratuvar araştırmaları
İletişim ve multimedya dizayn
Grafik tasarım

Tıp
Hukuk
Psikoloji
Dişçilik
Sosyoloji
Dil bilimleri
Mimarlık
Medya ve kültür
Bilgisayar bilimleri (computer science)
Yapay zeka
Ekonomi ve işletme
Liberal arts and sciences

Okullar arası geçiş

MBO, HBO, Universiteit ve bölümler arasında geçiş her zaman mümkündür. Hollanda eğitim sistemi esnek olup yeni hedeflerinize her zaman açıktır. Örneğin, HBO 1. Sınıfı başarılı bir şekilde (genelde 60 ders kredisinin 50’sini vermiş olmak) tamamlamış bir öğrenci Universiteit’e geçiş yaparak orada istediği bir bölümden devam edebilir.

ROC van Amsterdam

Albeda College

ROC Midden Nederland

ROC van Twente

ROC Mondriaan

ROC Horizon College

Landstede MBO

Fontys Hogescholen

NHL Stenden

HAN University of Applied Sciences

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Inholland

Avans Hogeschool

Hanzehogeschool Groningen

Saxion

Hogeschool van Amsterdam

De Haagse Hogeschool

HZ University of Applied Sciences

Hogeschool Leiden

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Breda University of Applied Sciences

Politieacademie

Universiteit van Amsterdam

Rijksuniversiteit Groningen

Vrije Universiteit Amsterdam

Universiteit Leiden

Universiteit Utrecht

Radboud Universiteit Nijmegen

Erasmus Universiteit Rotterdam

Maastricht University

Tilburg University

Universiteit Twente

Technische Universiteit Delft

Wageningen University & Research

Technische Universiteit Eindhoven